Wernisaż wystawy prac uczniów w Domu Kultury w PZG

W czwartek 31 stycznia 2019 w Domu Kultury w Polskim Związku Głuchych przy ul. św. Jana 18 odbył się wernisaż wystawy prac naszych uczniów

 Były to prace plastyczne wykonane pod opieką p. Katarzyny Śliwczyńskiej-Szarkowskiej. Stanowiły cześć prezentowanej w październiku 2018 wystawy Szanuj Ojczyznę wolną. Mieliśmy przyjemność spotkać się kierownik Domu Kultury PZG - p. Małgorzatą Woźniakowską, prezesem Odziału Małopolskiego PZG - p. Adamem Stromidło, artystką malarką p. Danutą Gierguń oraz z innymi gośćmi.