Pilotażowy program PFRON pn. "Aktywny Samorząd'’ Moduł II" - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14 pragnie poinformować, iż realizuje w imieniu: Gminy Miejskiej Kraków Program Aktywny Samorząd.

Program ten finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczony jest dla absolwentów szkół średnich, uczniów szkół policealnych oraz studentów - osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

Program Aktywny Samorząd w Module 11 przewiduje wsparcie finansowe ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania: -wykształcenia na poziomie wyższym, Ö pomoc w programie mogą ubiegać się osoby posiadające, status osoby niepełnosprawnej z .orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności W ramach pomocy studenci studiów wyższych i uczniowie szkół policealnych mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia w oparciu o szczegółowe wytyczne programu zamieszczone na stronie PFRON;

https;//wwWißfmn,Qra.DtZo-fundu$zu/Br0aFamv-i-z<idania-Bfrm/Broemmv~i~mdania~recil/iiki№r}y-samorzad/dokumentv-programowe/aktvwnvsamorzad2018/

Dla Beneficjentów Programu corocznie zostaje opracowana przez Realizatora tj. MOPS w Krakowie, Procedura nr 51 zawierająca: druk wniosku o pomoc i wszelkie informacje dotyczące dofinansowania. Wnioski o pomoc należy składać w wyznaczonych przez PFRON terminach naboru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie uł. Józefińska 14. Wnioski p dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Ośrodka pod adresem:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-51

W przypadku podjęcia i kontynuowania nauki na poziomie wyższym {w Szkołach policealnych i na studiach wyższych) wskazane wyżej osoby niepełnosprawne będą: mogły uzyskać wsparcie finansowe w ramach Modułu II Programu -„Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym".

Dodatkowe informacje można uzyskać również na stronie MOPS Kraków:

https://mops.krakow.pl/ogolne/221510,1934,komunikat,modul_ii_pilotazowego_programu__aktywny_samorzad_-_nabor.html

 

Zapraszamy serdecznie