Rozpoczęcie konsultacji w sprawie stosowania w Ośrodku monitoringu wizyjnego

 

 

Szanowni Państwo – Rodzice, Uczniowie, Pracownicy, Petenci …

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w  dokumencie „Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego”, wyd. I, czerwiec 2018, wskazał, że:

„ ... tam, gdzie monitoring istnieje, powinny być przeprowadzane konsultacje wraz z przeglądem stanu bezpieczeństwa w związku ze stosowaniem monitoringu, także w celu podjęcia decyzji, czy jego stosowanie jest nadal zasadne”.

 

Działając w oparciu o powyższe ogłaszam konsultacje w sprawie stosowania w Ośrodku monitoringu wizyjnego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie, obowiązuje forma pisemna:

- Uczniów i ich Rodziców u wychowawców klas,

- Pracowników – u dyrektora Ośrodka,

- Petentów – w sekretariacie Ośrodka.

 

Nadmieniam, że konsultacje społeczne zakończą się 16 listopada 2018 r. 

 

Maria Kromka

Dyrektor  SOSW dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka

30-731 Kraków

ul. Grochowa 19