Opowieść o Emilu Fieldorfie „Nilu” w ramach projektu Tak doświadczam !

                W dniach 16 i 17.10.2018 r. dwie grupy uczniów naszego Ośrodka – klasy 3LO, 4Tk oraz - wzięły udział
w zajęciach warsztatowych Historia „Nila”. Opowieść o Emilu Fieldorfie „Nilu” w ramach projektu Tak doświadczam, które przygotowało i  realizowało Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.

                Dla uczniów przygotowano prezentację multimedialną nt. powstania warszawskiego z uwzględnieniem krótkich biogramów wybranych uczestników, np. Elżbiety Zawackiej ps. Zo, kurierki KGAK, jedynej kobiety wśród <cichociemnych>, Witolda Pileckiego, rotmistrza kawalerii WP, więźnia Oświęcimia (jako ochotnik, by zebrać informacje nt. obozu), autora raportów o holocauście, zamordowanego przez polskie władze komunistyczne
w 1948 r. Na podstawie uzyskanych w trakcie zajęć informacji uczniowie rozwiązywali krzyżówkę.

Mieli też okazję obejrzeć, a nawet zapolować do zdjęć w ekwipunku żołnierskim i z bronią, jaką posługiwali się żołnierze AK.

                Drugi wykład przybliżał postać generała Emila Fieldorfa Nila, zastępcy Komendanta Głównego Armii Krajowej, którego imię nosi Muzeum.

Zajęcia były tłumaczona na język migowy.

 Druga część warsztatów miała formę gry – młodzież na podstawie zaszyfrowanych informacji, ukrytych np. w tekście roty żołnierzy AK, odnajdywała ukryte w salach wystawowych eksponaty – pamiątki po powstańcach warszawskich; jednym z nich była opaska noszona na mundurze przez Elżbietę Zawacką. Rywalizowano w 3. osobowych grupach – najszybsi okazali się chłopcy z klasy 3LO – Wojtek, Marcin i Kewin. Wszyscy otrzymali drobne upominki.