Niech o nas Usłyszą !

Od 1 października 2018 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu: 

Program Erasmus +,  akcja 1: Mobilność osób uczących się i pracowników

Tytuł projektu: Niech o nas usłyszą!