Projekt "Lepsze wsparcie, lepszy rozwój"  - materiały informacyjne

 

Materiały dotyczące projektu:

- Broszura doradcy zawodowego osób niesłyszących

- Scenariusz video przewodnika “Migaj dalej w Europie”