Informacja w sprawie wyprawki szkolnej dla każdego dziecka pobierającego naukę - Dobry Start

Do Rodziców!
Przekazujemy Państwu fragment tekstu Minister Edukacji Narodowej - p. Anny Zalewskiej dotyczący zapowiadanej wyprawki szkolnej dla każdego dziecka pobierającego naukę.
"1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie,�� bez względu na dochody, otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia.
(...)
Do szkół zostały już dostarczone ulotki dla rodziców. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty przekażą (...) również plakaty promujące świadczenie dobry start.
Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej"

Co należy zrobić?
1. Wniosek może złożyć mama, tata lub opiekunka dziecka.
2. Od 1 lipca można składać wnioski online przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
3. Od 1 sierpnia ponadto wnioski można składać tradycyjnie w wersji papierowej.
4. Adresatem wniosków jest ta sama instytucja, co przy składaniu wniosków na 500+, czyli urząd gminy, urząd miasta, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka właściwa dla miejsca zamieszkania rodzica.https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 więcej szczegółów pod adresem https://www.mpips.gov.pl/DobryStart