Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas programowo najwyższych

Dnia 27 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas programowo najwyższych. Świadectwa ukończenia szkoły odebrali uczniowie klasy 3 LO, 4 Thk oraz 3 XX.

Uczniowie z najlepszymi wynikami zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi. Podczas uroczystości odczytano także uchwałę Rady Pedagogicznej, która w uznaniu wybitnych osiągnięć w nauce oraz aktywnej pracy na rzecz społeczności Ośrodka, postanowiła wyróżnić Agnieszkę Janosz oraz Grzegorza Połcika wpisem do Złotej Księgi Ośrodka.

Pani dyrektor Maria Kromka oraz pan dyrektor Andrzej Pasek  podziękowali zebranym abiturientom, rodzicom oraz nauczycielom i wychowawcom za całoroczną pracę oraz życzyli powodzenia na egzaminach maturalnych oraz sukcesów w dalszym życiu.

Tegoroczni maturzyści podziękowali Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom oraz  pracownikom Ośrodka za trud pracy dydaktyczno – wychowawczej. Natomiast swoim rodzicom oraz młodszym kolegom i koleżankom złożyli podziękowania za stworzenie atmosfery sprzyjającej nauce i odnoszeniu sukcesów.