Drukuj

„Głucha Młodzież Solidarna w Działaniu” – projekt

 

 

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Osoby Młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pt. “Głucha młodzież solidarna w działaniu”.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy u osób z niepełnosprawnością słuchu w wieku 15-29 lat poprzez realizowanie w grupach nieformalnych inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnej.

Obecnie Nasza Młodzież przeszła szkolenie w zakresie pisania grantów i pracuje nad projektem zagospodarowania przestrzennego najbliższej okolicy wokół Ośrodka.

 

 

IMG_9763.jpg IMG_9764.jpg IMG_9766.jpg

IMG_9767.jpg IMG_9768.jpg IMG_9771.jpg

IMG_9772.jpg IMG_9773.jpg malwe.jpg