„Głucha Młodzież Solidarna w Działaniu” – projekt

 

 

Polski Związek Głuchych Zarząd Główny w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej I. Osoby Młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pt. “Głucha młodzież solidarna w działaniu”.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy u osób z niepełnosprawnością słuchu w wieku 15-29 lat poprzez realizowanie w grupach nieformalnych inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnej.

Obecnie Nasza Młodzież przeszła szkolenie w zakresie pisania grantów i pracuje nad projektem zagospodarowania przestrzennego najbliższej okolicy wokół Ośrodka.