Zaproszenie na wystawę wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących

11 IV 2019 o godz. 11.00
Galeria MDK Fort 49 „Krzesławice”

 

Tradycyjnie w kwietniu, ma miejsce w murach Fortu 49 „Krzesławice”
wyjątkowe spotkanie: Młodzieży, Opiekunów – Nauczycieli, Dyrekcji obu
placówek, Krakowskich Władz Polskiego Związku Głuchych, zaproszonych
gości. Młodzieżowy Dom Kultury od lat jest promotorem twórczości
plastycznej Wychowanków SOSW dla Niesłyszących przy ul. Grochowej 19 w
Krakowie.
 
Ponad 80 prac rysunkowych i malarskich, z wyobraźni i odtwórczych-
pracowni plastycznej, wiosenna kompozycja przestrzenna- pracowni
florystycznej i misterna, delikatna jak lukier, rzeźba- pracowni
cukierniczej stanowią wystawę szczególną, bo szczególni są jej Twórcy.
To osoby emocjonalne, wrażliwe, silne, ale również niepewne i wycofane
wewnętrznie. Tu czują się bezpieczni, „zaopiekowani”. W wyjątkowym
miejscu, przy wyjątkowej oprawie, w poczuciu szacunku dla Ich prób,
możliwości, zainteresowań, zdolności i pasji artystycznych- otwierają
się przed światem słyszących.
 
Dla opiekunów pracowni ta Młodzież jest jak kryształ, który w twórczym
trudzie nauczycielskiej pracy nabiera bezcennego szlifu. Dlatego też
organizatorzy wystawy pragną, aby te spotkania z szeroko rozumianym
artyzmem nie były tylko krótkotrwałą chwilą. Niech ta otwierająca się
przed widzami, jak skrzydła motyla, wrażliwość osób niesłyszących odbija
się w pryzmacie ich dalszego życia, niech równoprawnie wpływa na piękno
świata.
 
Zapraszamy na wernisaż 11 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00.
Wystawę można oglądać od 11 kwietnia do 15 maja 2019 roku.
 
Pracownia plastyczna i arteterapii – opiekun Katarzyna
Śliwczyńska-Szarkowska
Pracownia florystyczna – opiekun Renata Chojnacka
Pracownia cukiernicza – opiekun Andrzej Tomoń
 
Wernisażowi towarzyszyć będzie prezentacja wszechstronnych umiejętności
młodzieży pracowni cukierniczej SOSW i grupy tanecznej pod kierunkiem
Pauliny Piwosz.
 
Organizatorzy:
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących
Polski Związek Głuchych, Oddział Małopolski w Krakowie
 
Patronat medialny:
PORTAL – NASZA HUTA