Metodyka nauczania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonym - realizacja projektu Erasmus +

 Realizujemy projekt pt.: Metodyka nauczania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonym

Cele projektu:

 

  • zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności przydatnych w kształceniu i nauczaniu dzieci z  niepełno sprawnościami sprzężonymi
  • zapoznanie z nowymi metodami i formami pracy
  • podniesienie jakości życia uczniów oraz ich rodzin
  • utworzenie międzynarodowej sieci wsparcia ekspertów specjalizujących się w edukacji dzieci niepełno sprawnościami sprzężonymi

 

  Realizatorzy projektu:

  • Zakladna skola pre ziakov so sluchovym postihnutim internatna Viliama Ganu Kremnica (Słowacja)
  • Zs a Ms pro sluchove postizene Plzen (Czechy)
  • Zavod za gluhe in naglusne Ljubljana (Słowenia)
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie (Polska)