XVII Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych- Zaproszenie Jagody Naszej Uczennicy

Jagoda z klasy 3k zaprasza wszystkich do Krakowa, na wystawę
XVII Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych na którym znajduję się jej praca
,,Kruk krukowi''.
Jagoda otrzymała wyróżnienie w kategorii osób dorosłych 😃